Kokybiškas gyvatukas: kaip išsirinkti?

santechnikos įrangaGy­va­tu­kas yra rei­ka­lin­gas kiek­vie­na­me sa­ni­ta­ri­nia­me maz­ge, o drąsios šiuolaikinės interjero ten­den­ci­jos atveria ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes pri­tai­ky­ti juos žmo­nių pa­to­gu­mui tiek vo­nio­je, tiek ir ki­to­se namų pa­tal­po­se. Kiekvieno namuose šiandien kabantys rankš­luos­čių džio­vin­tu­vai ne vienerius metus bu­vo nau­do­ja­mi kaip itin pra­ktiš­ki, vo­nios kambarį sušil­dan­tys prie­tai­sai. Šian­dien pir­kė­jams labai svarbu, kad ši santechnikos įranga ne tik šildytų aplinką ir džiovintų drabužius ar rankšluosčius, bet ir būtų estetiška, tinkanti prie viso vonios interjero.

Profesionalai, kurių interesų sritis yra santechnikos įranga, o konkrečiau – vo­nios šil­dytuvai, pa­ste­bi, jog pastaruoju metu ne tik profesionalūs interjero dizaineriai labai pamėgo modernius gy­va­tu­kus, tačiau juos taip pat drąsiai renkasi it tie, kas būs­to in­ter­je­rą pro­jek­tuo­ja pa­tys. Pakalbėkime kiek plačiau apie tai, kokį gy­va­tu­ką geriausia kabinti savoje vonioje ir kaip jį pride­rin­ti prie viso vo­nios in­ter­je­ro.

Norėdami įsigyti įmantraus dizaino gyvatuką, ieškokite ori­gi­na­lių sprendimų. Galima teigti, jog pastaruoju metu šis vonios įrenginys išgyveną re­ne­san­są, vo­nios pa­tal­po­je jis yra at­ran­da­mas iš nau­jo ir toli gražu ne tik kaip bal­tos ko­pė­tė­lės. Be abejo, jeigu mėgs­ta­te kla­si­ką ir ne­drįs­ta­te eks­pe­ri­men­tuo­ti, tuomet jums rekomenduojama rinktis tra­di­ci­nių for­mų vonios džio­vin­tu­vą, ta­čiau tuomet drąsiai eks­pe­ri­men­tuokite su spal­vo­mis, kurios derės jūsų in­ter­je­re. Be to, kla­si­kos sti­lius tikrai ne­įpa­rei­go­ja rinktis tik pa­se­nu­sius spren­di­mus. Originalus gy­va­tu­ko modelis ga­li puikiai įsi­lie­ti į konkrečias jūsų pa­tal­pos zo­nas, pavyzdžiui, jis gali būti puiki atitvarinė sie­ne­lė, dalijanti erdves, kam­pi­nis arba ho­ri­zon­ta­lus. Renkantis at­kreip­ki­te dė­me­sį į ap­ta­kių for­mų santechnikos įran­gą – gy­va­tu­kas tu­rė­tų bū­ti išlenktas, ap­va­lio­mis ho­ri­zon­ta­lė­mis.

Galvojant apie gyvatuko patogumą, reikėtų didelį dėmesį skirti jo formai. Nepaisant to, kad įprastos tradicinės S for­mos arba ko­pė­tė­lių ti­po vonios džio­vin­tu­vai vis dar yra labai po­pu­lia­rūs, tačiau klien­tai vis daž­niau nori įsigyti išskirtinio dizaino, bet funkcionalų įrenginį. Juk greičiausiai jūs gyvatuką naudosite ne tik tam, kad jis sušildytų vonią, tačiau ant jo džiausite rankšluosčius, smulkius rūbelius ar lietuje per­mir­ku­sius lauko dra­bu­žius. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į gy­va­tu­ko dydį. Jis tu­ri bū­ti lengvai pasiekiamas, turi būti nesunku padžiauti reikalingus daiktus. Dar vienas itin svarbus dalykas yra gy­va­tu­ko ho­ri­zon­ta­lių, ant kurių galima kabinti daiktus, iš­dės­ty­mas. Nuo to priklausys jo talpumas. Es­te­tiš­ką vaiz­dą labai pa­de­da su­kur­ti viena svar­bi nau­jų gy­va­tu­kų de­ta­lė – vadinamieji be­lai­džiai te­nai. Juos naudojant iš­vengiama ka­ban­čių elek­tros lai­dų bei lizdų, kadangi elek­tros ka­be­lis yra jun­gia­mas per sie­ną.

Būkite drąsūs ir paverskite gy­va­tu­ką ryš­kiu savo namų in­ter­je­ro akcentu. Gamintojai, at­siž­velg­da­mi į pirkėjų pageidavimus, siū­lo įdo­miausio di­zai­no gy­va­tu­kus, ku­riuos esant poreikiui gali nu­da­žy­ti bet kokia pasirinkta spal­va. Smagią, žais­min­gą nuo­tai­ką spal­vo­tas gy­va­tu­kas suku­rs ne tik jūsų vo­nio­je, bet ir mažųjų kambariuose. Architektai pastebi, kad pastaruoju metu pro­jek­tuo­jant namų in­ter­je­rą gana didelis dėmesys ski­ria­mas ra­dia­to­rių spal­vi­niams spren­di­mams. Yra galimybė ir turimus baltus gyvatukus per­da­žy­ti gražiausiomis spalvomis, kad jie puikiai de­rė­tų prie ki­tų interjero ele­men­tų.

Vonios kambario baldai

vonia1 Ne vienam žmogui parduotuvėje dairantis į baldus kyla klausimas, kodėl vonios kambario baldai tokie brangūs. Bene pagrindine to priežastimi galima būtų įvardinti tai, kad vonios kambario baldai turi būti nepalyginam atsparesni drėgmei nei bet kurios kitos patalpos baldai, o tuo pat metu dar ir kompaktiški, patogūs bei išvaizdūs.

Drėgmei atsparūs baldai yra gaminami naudojant specialias technologijas bei medžiagas, kurios didina gamintojų išlaidas, prekės savikaina pakyla, o dėl to, žinoma, ir klientai turi sumokėti daugiau nei už įprastus baldus, kurie nėra atsparūs dideliam kiekiu drėgmės.

Verta pastebėti, kad radus pigesnius, iš pirmo žvilgsnio labai panašius vonios kambario baldus skubėti jų pirkti neverta. Prieš tai reikia įsitikinti, ar tai tikrai drėgmei atsparūs ir vonios patalpoje tinkami naudoti baldai. Tą geriausiai įrodo baldų gamintojo pateikiami sertifikatai ir garantijos, be kurių dabar sunku įsivaizduoti bet kokį didesnės vertės pirkinį.

Kokybiški vonios kambario baldai puikiai tinka naudoti tiek vonios kambaryje, tiek tualete, jei jis atskiras. Visuomet yra patogu turėti papildomą spintelę, kurioje galima tvarkingai susidėti įvairiausias valymo priemones, asmens higienos reikmenis, o ant kriauklės krašto paliktas dantų šepetėlis tikrai neatrodo geriau nei pakabintas ant specialaus laikiklio, kuris nors ir labiau yra aksesuaras, neretai siūlomas kartu su vonios baldais.

Baldų vonioje neturėtų būti per daug, tereikia jų tiek, kad užtektų susidėti visiems reikalingiems daiktams, kurių neturėtų matytis tik atvėrus vonios kambario duris. Žinoma, erdvesnius vonios kambarius turintys asmenys gali įsirengti ir didesnes spintas, kuriuose puikiai tilps Jūsų turimi rankšluosčiai, galėsite paslėpti savo chalatą ar skalbinių krepšius, o turintys vaikų tikrai ras kuo užpildyti vonios kambaryje esančią spintą, spinteles ir kitus baldus. Savaime suprantama, mažesnėse voniose daug vonios baldų tikrai nepavyks sutalpinti, tačiau viena spintelė tikrai turėtų tilpti. Dažniausiai ji yra kabinama virš kriauklės, o ant durelių ar vietoj jų naudojami veidrodžiai, tad vienu metu nušaunami du zuikiai – turima ir spintelė, ir veidrodis vonioje, kuris praverčia vyrams skutantis, o moterims gražinantis prieš šventes ar renginius.

Tiems, kurie įsirengia tik dušo kabiną atsiranda daugiau vietos, dažniausiai erdvę puikiai užpildo skalbimo mašina, tačiau virš jos vertėtų paruošti vietą skalbimo milteliams, minkštikliams ir kitai skalbimo metu naudojamai chemijai, o taip pat ir visokiems valikliams, kadangi bet kuriuo atveju laisva erdvė virš skalbimo mašinos virstų beverte, o daiktų laikymui skirti vonios kambario baldai bent jau pasitarnaus praktiškai.

Baldai Jūsų vonioje gali ir padėti, ir sukelti rūpesčių, todėl prieš apstatydami savo vonios kambarį gerai viską suplanuokite, pagalvokite ne tik apie vietą įvairių daiktų susidėjimui, bet taip pat ir apie komfortišką buvimą šioje patalpoje, be to, nepamirškite esminės patarlės, kuri sako, kad pamatuoti reikia 10 kartų, o tik tada pjauti, tik pjovimą reiktų keisti pirkimu.

Skyrus pakankamai laiko vonios kambario baldams suplanuoti vėliau galėsite džiaugtis praktiška ir patogia vonia, kurioje bus patogu ne tik nusiprausti, bet ir pasiruošti šventiškam vakarui, patogiai sutalpinti švaros ar higienos priemones. Atkreipus dėmesį į kokybę laiku nereikės galvoti kaip paslėpti atplyšusius ar pasipūtusius baldų kampus ar kitas detales, slėpti drėgmės pėdsakus ar vis keiksnoti kalkėjantį durelių stiklą, niekaip nenuvalomą rasojantį veidrodį. Viskas yra Jūsų rankose – kokybiški baldai vonios patalpoje labai svarbu, tad kelis kartus patikrinkite Jums suteikiamą informaciją.

Namo statyba: mieste ar provincijoje?

statybos teiseNuosavas namas savaime jau yra prabanga – privati erdvė, nuo pašalinių atskirta valda, savos taisyklės ir nei vieno, kuris galėtų paprieštarauti. Privačiame name gyvenantis asmuo turi visišką pasirinkimo laisvę, palyginus su bute gyvenančiu piliečiu. Pastarajam tenka nuolatos ginčytis su kaimynais dėl triukšmo, gyvūnų, parkavimosi vietos automobilių stovėjimo aikštelėje, šiukšlių konteinerių, elektros sąnaudų laiptinėje ir kitų erzinančių smulkmenų. Namo šeimininkas – visada sau šeimininkas.

Tačiau yra dviejų tipų žmonės, kurie renkasi statytis nuosavą namą: tie, kurie nori vietos atsipūsti ir pailsėti nuo miesto ritmo, ir tie, kuriems namas būtų pastovi gyvenamoji vieta. Žinoma, šiame straipsnyje orientuojamės į žmones, kurie nuolatos gyvena ir dirba didmiesčiuose, nes provincijoje gyvenantys dažniausiai ir taip turi nuosavus namus.

Namas kaime suteikia pastovią vietą poilsiui, o tai reiškia, kad daugiau niekada nebereikės sukti galvos, kur apsistoti, kai ateis atostogų metas. Šie namai, žinoma, būna daug mažesni ir smulkmeniškiau įrengti nei miesto namai, nes paprasčiausiai juose niekas negyvena didžiąją metų dalį. Čia iškyla įsilaužimų tikimybė. Beje, priklausomai nuo vietovės, kartais ne visada lengva gauti reikalingus leidimus namo statybai provincijoje: dėl artumo su gamta statybos teisė gali riboti kai kurių namų statybą, vengiant pakenkti vietinei florai ir faunai. Ši problema gali užvilkinti visą namo statybos procesą.

Žmonės, kurie renkasi statyti namus mieste, dažniausiai yra pilnai įleidę savo šaknis į gatvės asfaltą ir šaligatvių plyteles, o kaimo oras jiems sukelia alergines reakcijas. Tai didelės ir turtingos šeimos, kurioms reikia erdvės bei prabangos. Statybų įteisinimas mieste kartais gali būti ne ką lengvesnis, nei kaime – tenka atidžiai parengti statybų sąlygų sąvadą, atitinkantį visus teisės aktus, kuriuos reglamentuoja statybos teisė. Dažnai problemos kyla bandant atlikti viską savarankiškai – dokumentų paruošimas, projekto planavimas, parašų rinkimas, važinėjimas į savivaldybę… Tai gali užimti daug laiko ir pareikalauti nemažai žinių bei pastangų. Laimei, tam egzistuoja įmonės, kuriuos sutvarko viską nuo A iki Z.

Galiausiai viskas priklauso nuo to, kam jums reikalingas namas: poilsiui ar gyvenimui. Jei greitai pavargstate nuo užteršto oro ir nuolatos zvimbiančių mašinų, namas provincijoje būtų puikus sprendimas. Jei gyvenate miesto ritmu ir tai dievinate, tuomet jums tinka miesto namas. Statybos legalizavimas abiem atvejais gana panašus, tik skiriasi specifika, dėl ko jis gali būti sudėtingas ir sukelti problemų.

Dailylenčių dažymas – spalvingas natūralumas

Lauko ar vidaus, horizontalios ar vertikalios, lenktos ar plokščios – dailylentės yra daugelio mėgiamas sienų apdailos pasirinkimas įrenginėjant naują būstą. Jos lengvos, patvarios ir jų apsuptyje visuomet jaučiamės esantys arčiau gamtos. Tačiau, kaip dažnai ir atsitinka, tas pats vaizdas gali greitai pabosti. Gera žinia ta, jog dailylentes galima dažyti ir lengvai pakeisti jų išvaizdą į ką nors nestandartiško ir įdomaus, kas teiks džiaugsmą akims kur kas ilgesnį laiką.

dailylentes2

Įtraukti šiek tiek spalvos į tokią interjero detalę, kaip dailylentės, gali būti tikrai smagus ir žaismingas sprendimas. Dažytos dailylentės suteikia originalumo ir išskiria būstą iš kitų. Vidaus interjere toks žingsnis gali pagyvinti miegamojo arba vaikų kambarį ryškiomis arba, atvirkščiai, lengvomis pastelinėmis spalvomis, kartu išlaikant natūralumo jausmą. Lauko dailylentėms dažnai parenkamas rudas atspalvis, kuris retai sutinkamas natūralioje medienoje, arba tada, kai paprasčiausiai nėra įmanoma gauti tokios medienos dailylenčių, kokių norima. Spalvų gama, kurią galima parinkti medienai, ne ką siauresnė už tą, kuri naudojama dažyti, tarkim, sienoms, tad dailylenčių dažymas nėra apribotas spalvine prasme.

Visas dažymo procesas paprastai atliekamas pramoniniu būdu prieš integruojant dailylentes, t.y. apdirbant medį. Speciali technika darbą atlieka greitai ir kokybiškai. Po tokio apdirbimo medis ne tik nudažomas norima spalva, bet ir apsaugomas nuo įvairių gamtos poveikių, kaip drėgmė ir purvas. Dailylenčių dažymas ypatingas dar ir tuo, jog mediena padengiama specialiu apsauginiu sluoksiu – plėvele, kuri yra labai lengvai valoma, todėl palaikyti švarą tiek viduje, tiek namo išorėje tampa dar lengviau.

Dažytos dailylentės vis dar nėra labai populiarus reiškinys dėl vienintėlės priežasties: žmonės renkasi šį apdailos būdą dėl natūralumo – medis visuomet atneša šilumos ir jaukumo (daug daugiau, nei, tarkime, mūrinės sienos). Daugelis mano, jog nudažius dailylentes nebesimatys, jog tai natūralus medis. Tačiau iš tikrųjų yra atvirkščiai, ir dažų gamintojai numatė tokios problemos sprendimą. Dažai gaminami taip, kad nepaslėptų paties medžio natūralumo. Pramoniniu būdu apdirbtos dailylentės išlaiko medienos reljefą, todėl spalva neužgožia to, kas slepiasi po dažais.

Todėl jei svarstote, kaip įrengti sienas, neužmirškite, jog dailylentės nėra vienintėlis ir galutinis variantas – dailylenčių dažymas leidžia pasukti daug kūrybiškesniais vidaus bei lauko interjero dizaino keliais, neprarandant natūralios medienos jausmo.

Planuojant statybas padeda nemokami skelbimai

statybosVis dažniau žmonės ryžtasi ne tik remonto darbus atlikti patys namuose, bet ir užsiimti kiek rimtesniais, statybų darbais. Žinoma, ne viską padaryti taip lengva, tačiau jei norite patys bent jau prižiūrėti visus statybų darbus, tai padaryti gana lengva. Dažniausiai tam kyla noras pradedant kurti savo gyvenamąjį būstą. Norint visais statybų darbais pasirūpinti patiems tinkamai, daugiau ar mažiau Jums reikės ieškoti pagalbos ir patarimų, o tai galite rasti internete. Nemokami skelbimai yra puiki vieta rasti reikalingą informaciją.

Projekto sudarymas

Prieš ruošiantis kurti privatų namą, Jums reikės kaip reikiant paplušėti su namo projektu. Tam Jums reikės specialisto konsultacijų ir pagalbos. Statybų srities nemokami skelbimai internete skelbia apie tokias paslaugas. Čia galite rasti iš tiesų šią sritį puikiai išmanantį žmogų, kuris padės sukurti Jums tinkamą statybų projektą. Projekte dažniausiai reikia numatyti tikslius išmatavimus, patalpų išplanavimą ir svarbiausia – numatyti elektros ir kanalizacijos išdėstymą.

Pradiniai darbai

Pirminiai darbai, kuriuos tenka atlikti pradedant statyti namą – tai pamatų liejimas. Dažniausiai būtent nuo šio statybų etapo priklauso visa pastato kokybė ir kitų likusių darbų eiga. Dažniausiai tam yra samdomi kvalifikuoti specialistai, kurie puikiai žino, kaip tinkamai išlieti svarbiausią namo detalę. Ieškodami pagalbos internete, būkite labai atsargūs. Nors savo paslaugas siūlo save specialistais pristatantys žmonės, ne visi yra aukso vertės meistrai. Norėdami tinkamai įvertinti statybos specialistą, perskaitykite atsiliepimus apie jį. Taip pat pravartu su šiuo žmogumi susitikti prieš jį samdant ir smulkiai aptarti būsimus darbus.

Apdailos etapas

Labai svarbus statybų etapas – apdaila. Nors tai jau paskutiniai Jūsų darbo potepiai, tačiau reikia skirti nemažai dėmesio būtent jiems. Norėdami surasti tinkamą apdailininką, turėsite pasitelkti interneto pagalbą. Nemokami skelbimai siūlo pačių įvairiausių apdailos darbų specialistų. Geras patarimas – skirtingiems darbas rinktis skirtingus specialistus. Itin dažnai statybų srityje pasiteisina nuomonė, jog visų galų meistras yra jokios srities meistras ir tėra žmogus žinantis po šiek tiek apie viską. Priešingo rezultato sulauksite kiekvienam apdailos darbui samdydami skirtingus specialistus. Tuomet iš tiesų kiekvienas darbininkas atliks darbą itin kokybiškai ir Jūs turėsite patį geriausią apdailos darbų rezultatą.

Populiariausi vandens siurbliai Lietuvoje

Fekalinis siurblysVandens siurbliai – išties naudingas bei vis labiau šiomis dienomis populiarėjantis prietaisas. Taip, vandens siurblių kainos nėra mažos, todėl Lietuvoje jie ilgą laiką buvo visiškai nepopuliarūs. Vis dėlto, su laiku vandens siurbliai pradėjo populiarėti ir mūsų valstybėje. Šiandienos straipsnyje kalbėsime apie populiariausius vandens siurblius Lietuvoje.

Fekaliniai siurbliai

Fekaliniai siurbliai Lietuoje su kiekvienais metais vis labiau populiarėja. Šie siurbliai valo vandenį nuo įvairių nešvarumų, nuotekų, kas leidžia netgi labiausiai užterštą vandenį paversti tinkamu vartojimui. Tokie siurbliai dažniausiai kainuoja nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių litų, kas mūsų šalyje yra tikrai nemaži pinigai. Vis dėlto, švarus vanduo vis didesniam žmonių skaičiui tampa prioritetu, kas ir lemia tai, jog mūsų valstybėje šis siurblių tipas vis sparčiau populiarėja.

Giluminiai vandens siurbliai

Giluminiai siurbliai yra skirti išgauti vandeniui iš giluminių vandens gręžinių. Ilgą laiką Lietuvoje tokia vandens išgavimo praktika nebuvo taikoma, tačiau su laiku žmonės pradėjo suprasti, jog giluminis vanduo yra ypač švarus bei sveikas, dėl ko žmonių noras jo gauti sparčiai padidėjo. Būtent dėl to, šis vandens siurblių tipas su laiku tapo vienu iš populiariausių mūsų valstybėje. Šių siurblių kainos Lietuvoje prasideda nuo kelių šimtų bei tęsiasi iki keleto tūkstančių litų – priklausomai nuo konkrečios siurblio paskirties, galios. Šiuo metu šiuos siurblius dažniausiai perka įvairios įmonės, iš giluminio vandens išgavimo siekiančios pelno. Vis dėlto, tendencingai didėja ir paprastų, žmonėms skirtų šių siurblių populiarumas, kas puikiai atspindi ne tik gerėjančią žmonių finansinę padėtį mūsų valstybėje, tačiau ir tai, jog vis daugiau žmonių materializmą keičia į kokybišką bei sveiką gyvenimą, gyvenimo būdą.

Apibendrinant, taip, tikėtis, jog vandens siurbliai ypatingai išpopuliarės mūsų valstybėje veikiausiai neverta. Vandens siurbliai iš dalies yra prabangos prekė, kadangi jie tikrai nėra būtini, o kainuoja pakankamai nemažus pinigus, dėl ko jie ir yra populiariausi būtent ekonomiškai stipriausiose pasaulio valstybėse kaip Jungtinės Amerikos Valstijos ar Didžioji Britanija. Vis dėlto, Lietuvoje gyvenančių žmonių padėtis su kiekviena diena vis labiau gerėja, kas suteikia žmonėms sąlygas naudotis vandens siurbliais. Taip pat, vis daugiau žmonių keičia savo prioritetus bei renkasi gyventi sveikai bei kokybiškai, kas ir lemia tai, jog vandens siurbliai šiuo metu mūsų šalyje yra išties populiarūs, bei leidžia tikėtis, jog su kiekvienais metais šis populiarumas vis labiau kils.

Akmens istorija ir jo panaudojimo galimybės

akmuoTurėdami nuosavą kiemą, sodybą ar sodą, stengiamės šiai erdvei suteikti išskirtinio jaukumo. Kiemo puošybai naudojame įvairius dekoratyvinius augalus, statome pavėsines ir suoliukus, puošiame aplinką originaliomis skulptūromis. Vis didesnio klientų dėmesio sulaukia skulptūros iš akmens, kurios mūsų kiemui suteikia jaukumo. Be to, būdami šalia šių didingų dirbinių, atsipalaiduojame, pajuntame vidinę ramybę, pabėgame nuo įtampos ir streso.

Nuo seniausių laikų akmuo buvo laikomas išskirtine gamtos dovana, kuriai buvo skiriamas ypatingas vaidmuo. Su akmeniu buvo siejamos įvairios apeigos bei ritualai, o pats akmuo simbolizuodavo žmogaus stiprybę ir jėgą. Be to, iki šių dienų parduodami įvairūs akmens papuošalai, kuriuose yra išraižyti magiški žodžiai bei ženklai, galintys pakeisti mūsų likimą. Didžiausios galios buvo priskiriamos gigantiškiems, milžiniškų gabaritų akmenims. Nuo neatmenamų laikų žmogus bandė iš šių akmenų kurti skulptūras – dėlioti juos į vieną vietą ir bandyti išgauti vieną ar kitą figūrą. Tvirta akmens struktūra ir jo ilgaamžiškumas tarsi turėjo apsaugoti silpną, mirtingą ir pažeidžiamą žmogų. Akmuo buvo suvokiamas ir kaip teigiamos energijos elementas, todėl buvo tikima, kad kieme stovinčios akmens skulptūros apsaugos tų namų gyventojus nuo užkalbėjimų, piktų žvilgsnių ar žodžių, burtų ar užkeikimų.

Įdomiausia tai, kad akmenys neprarado savo magiškų savybių net ir tada, kai Lietuvoje buvo įvesta krikščionybė – akmuo buvo vienas iš nedaugelių pagonių garbinamų atributų, kurio reikšmė išliko svarbi net ir keičiantis laikams. Itin dažnai prie šventų akmenų buvo laikomos mišios ar bendraujama su Dievu. Be to, negalima pamiršti ir pačios svarbiausios akmens ypatybės, t. y. jo tvirtumo, dėl kurio nuo seniausių laikų jis buvo naudojamas kaip statybinė medžiaga. Prabėgus keliems šimtams metų, akmuo vis dar yra nepakeičiama medžiaga, naudojama fasadų apdailai, laiptams, grindims bei židiniams.

Šiandien daugelis įmonių siūlo įsigyti pačių įvairiausių akmens gaminių – visus jūsų poreikius atitinkantis akmuo parduodamas Klaipėdoje, Panevėžyje, Kaune, Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose. Šios įmonės atlieka ir visus akmens apdailos darbus, todėl siūlo jums pačių įvairiausių dirbinių, kuriais galėsite puošti tiek interjerą, tiek eksterjerą. Jei pageidaujate įsigyti akmens skulptūrą, pagalbos ranką jums išties ilgametę darbo patirtį turintys skulptoriai ir kalviai, kurie, atsižvelgdami į jūsų pageidavimus ir technines galimybes, sukurs išskirtines akmens figūras. Žinoma, negalima pamiršti, kad kiekvienas rankų darbo kūrinys yra unikalus. Jokios akmens skulptūros neišliesime naudojant formą ar bandant nukopijuoti matytą gaminį. Be to, kiekvieną akmenį gamta apdovanojo skirtingu piešiniu – net ir tiksli skulptūros kopija skirsis nuo originalo savo raštu. Jei pageidaujate ypatingesnės skulptūros, galite paprašyti meistro sukurti dirbinį iš kelių skirtingų akmenų. Žinoma, privalote atsižvelgti į pasirinkto akmens savybes ir, pasitarę su profesionalais, nuspręsti ar pageidaujamas akmuo tikrai atitiks visas jam keliamas sąlygas (pvz., ar gali būti apdirbtas taip, kaip pageidaujate, ar jam nekenks temperatūros pokyčiai, su kuriais jis susidurs puošdamas jūsų kiemo aplinką ir t. t.). Išsirinkę akmens skulptūrą, galėsite ja džiaugtis ilgus metus. Toks dirbinys bėgant laikui nepraras savo vertės, todėl taps puikia investicija jūsų vaikams ir anūkams.

Kaip statomas židinys

židinysŽidinys gali stovėti bet kuriuose namuose, kur tik yra kaminas. Jei kamino nėra, tik ventiliacija, deja, teks tenkintis biožidiniu (kūrenamas alkoholio pagrindu biokuru) arba granuline krosnele, kuri gali kainuoti tiek pat, kiek ir židinys su visa jo apdaila kartu paėmus.

Židinys statomas gana nesudėtingai. Pastatomas ugniakuras, prijungiamas prie kamino, tada ant viršaus dedamas karkasas ir termoizoliacinė medžiaga (geriausia vermilulitas, nes yra nedegus ir sulaiko karštį, sklindantį nuo ugniakuro). Pastačius karkasą, dedamas gruntas ir tada montuojama apdaila – akmens plokštės, plytelės, medienos ar akmens imitacijos ir kiti elementai.

Kaip tai daroma realiai – pagreitintas video.

Saulės baterijos gali padėti jums sutaupyti nemažai elektros energijos

saulės baterijosTurbūt esate girdėję apie saulės baterijas – tai gana naujas išradimas, tačiau pastaruoju metu vis greičiau populiarėjantis. Daugelis žmonių Lietuvoje ir kituose Europos šalyse skundžiasi gana didelėmis elektros sąskaitomis. Taip, elektra yra iš tiesų brangi, tačiau naujausios technologijos leidžia mėgautis natūralia saulės energija, kadangi dabar saulės baterijas gali įsigyti kiekvienas – jos gali būti statomos ant namo arba daugiabučio stogo – saulės baterijos yra visiškai nepavojingos žmonių sveikatai, o dabar Lietuvoje yra kelios įmonės, kuriose dirba aukščiausio lygio specialistai, galintys per trumpą laiką parinkti jums tinkamiausius saulės kolektorius ir nebrangiai juos įmontuoti.

Būna dviejų skirtingų tipų saulės baterijos

Mono kristalinio saulės energijos plokštės reikalingos mažesniam elektros poreikiui, o jeigu norite pasigaminti daugiau saulės energijos, tuomet jums teks investuoti šiek tiek daugiau pinigų į polo kristalinio saulės energijos plokštes.

Visgi, ekspertai apskaičiavo, kad kokybiška įrengtos saulės baterijos gali padėti jums sutaupyti iki penkiasdešimties procentų šilumos. Savaime suprantama, tokie skaičiai tikrai dideli, todėl nieko keisto, kad saulės baterijos vis labiau populiarėja.

Saulės energija paprastai būna nuo 12 iki 24 V, tačiau taip pat yra įrengiamas ir specialus inverteris, kuris gali pakeisti šią energiją į tokią, kuri vartojama mūsų kasdienybėje. Su tokia elektros energija veiks visi mūsų elektriniai buities prietaisai, tad tikrai nejausite jokio skirtumo lyginant su ta elektros rūšimi, kuri yra naudojama jūsų namuose dabar.

Saulės energija dabar gali būti sėkmingai naudojamą ir visiškai nesaulėtą dieną arba net gi naktį. Žinoma, tam reikės šiek tiek papildomos įrangos – saulės akumuliatorių. Tačiau perkant visą saulės baterijų komplektą, jums tikrai nereikės daug pinigų išleisti saulės akumuliatoriams – jie jums bus pridėti visai nebrangiai.

Saulės baterijos veiks su specialiu mikroprocesoriumi, kuris yra lengvai reguliuojamas – šis procesorius yra pagamintas pagal pačias moderniausias technologijas, tad net jeigu atsitiks taip, kad pajusite kokius nors nesklandumus, atvykę specialistai greitai pataisys ir saulės baterija vėl veiks puikiai. Žinoma, kiekviena saulės baterija yra išduodama su garantija, tačiau gedimai būna užfiksuojami labai retai – naujoji saulės elektrinės technologija leidžia kiekvieną dieną aktyviai naudotis iš saulės gaunama energija ir taip sutaupyti daug pinigų, kuriuos paprastai išleistumėte sąskaitai už šildymą – su modernia saulės energijos sistema, šių visų problemų nebeteks patirti, o ateityje galėsite nusipirkti ir didesnį saulės baterijų komplektą.

Granulinės krosnelės – saugu ir patikima

Namuose turi būti šilta ir jauku. Net jei į šilumą investuojama ir daugiau lėšų. Taip mąsto granulines krosneles perkantys namų šeimininkai. Paklausėme jų ir išsiaiškinome pagrindines priežastis, dėl kurių pasirinko granulines, o ne kietojo kuro krosneles.

Pirmiausia – saugumas

krosnelesGranulinės krosnelės yra visiškai saugios. Jas užkurti gali net vaikai. Paklausite kaip? Labai paprastai – nuotoliniu valdymo pulteliu. Tiesa, dabar galima jau ir išmaniuoju telefonu specialios programėlės pagalba. Kas čia per stebuklas?

Jei to klausiate, turbūt ne iki galo žinote, kas tos granulinės krosnelės yra ir kaip jos kūrenamos. Paaiškinsime.

Granulinės krosnelės yra labai panašios į kieto kuro krosneles, tačiau yra keletas esminių skirtumų. Pirmiausia, jos kūrenamos granulėmis, kurios yra gaminamos iš medienos atliekų ir yra visiškai ekologiškos ir labai efektyvios. Granulės yra įdedamos per užpakalinėje dalyje esančią specialią talpą, todėl pačio ugniakuro durelių nereikia atidarinėti. Norima temperatūra nustatoma ant krosnelės esančiame valdymo pulte arba nuotoliniu pulteliu, nes krosnelė yra pilnai kompiuterizuota. Rankomis nereikia uždegti dagčio – jį uždega elektrinis mechanizmas, tada granulės yra dozuojamos ir patiekiamos į ugniakurą. Degdamos granulės neišskiria daug dūmų, suodžių ir kitų degimo produktų, todėl į kaminą jungiamos nedideliu vamzdžiu, kuris dažniausiai nematomas.

Taigi, visos šių krosnelių savybės pirmiausiai atsiliepia saugumui. Nereikia degtukų, popieriaus, degaus skysčio. Nereikia atidarinėti durelių, tad neiškris ant grindų jokia žarija. Ant grindų nereikia specialios apsaugos nuo įkaitimo ar apsauginio sluoksnio nuo žarijų. Namų ir žmonių saugumas čia pirmiausioje vietoje.

Efektyvumas

Dar iš mokyklos laikų žinome, kad krosnių efektyvumas nėra labai didelis, nes daugiau šilumos išeina pro kaminą, o ne patalpoms šildyti. Granulinės krosnelės kitokios. Jų naudingumas – 80 ir daugiau procentų. Tai reiškia, kad tik 20% ir mažiau energijos yra prarandama.

Efektyvumas reiškia ir kainą. Jei kieto kuro katilas dažniausiai parduodamas be apdailos ir priedų, už kuriuos kartais sumokėti dar tiek pat, kiek kainavo pats katilas, tai granulinėms krosnelėms daug visokių dalykų nereikia. Nereikalingi ir įvairūs žarstekliai, malkų laikikliai, cheminės priemonės valymui. Kaminkrėčio irgi samdyti nereikia. Dėl to sutaupoma nemažai pinigų. Mokantiems ir norintiems skaičiuoti reiktų paskaičiuoti realiai išlaidas kieto kuro krosnims ir granulinėms. Kainos susilygintų, o kartais ir būtų dar mažesnės, priklausomai nuo modelių.

Dizainas ir estetika

Granulinės krosnelės – labai gražios. Jose ugnis tarsi šoka, sukuria nepakartojamą atmosferą, ir pripildo namus paslapties ir romantikos. Granulines krosneles kuria stiprūs dizaineriai, todėl galima rasti įvairių formų ir spalvų krosnelių, kurios tampa ne tik šilumos šaltiniu, bet ir dekoro elementu.

Tai tik svarbiausios trys priežastys, dėl ko renkamasi brangesnė, bet saugesnė ir estetiškos išvaizdos granulinė krosnelė.